Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου, Οινοποιίας και Αποσταγματοποιίας»

Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου, Οινοποιίας και Αποσταγματοποιίας» στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. για το 2017.
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1 έως 25 Φεβρουαρίου και μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: